Zdjęcia produktowe tekstyliów

Od tego typu fotografii wymaga się odpowiedniego oświetlenia, które ma za zadanie oddanie faktury, struktury tekstyliów. Dokładność odwzorowania kolorów jest również bardzo ważną cechą. Przygotowanie produktów do zdjęć wymaga wielkiej staranności.

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.